Rabatt för beväringar

Vad får jag rabatt på?

Du har rätt till kostnadsfria permissionsresor med våra tåg. Du får även rabatt på fritidsresor inom fjärrtrafiken och VR:s närtrafikområde.

Kom ihåg att visa upp ett kort eller ett intyg som berättigar till rabatten vid biljettkontrollen.

Kostnadsfria permissionsresor

Inom fjärrtrafiken 0 €

Du kan resa gratis både på VR:s närtåg och på en ledig sittplats i Eko-klass på fjärrtåg när du är iklädd Försvarsmaktens permissionsuniform.

Kom ihåg att visa upp ett giltigt beväringskort med VR:s identifikationskod vid biljettkontrollen. 

Kostnadsfri sittplats

Du kan boka en kostnadsfri sittplats i Eko-klass per resdag via webbplatsen m.vr.fi. Se till att du är registrerad och inloggad på vr.fi och att du har tillgång till identifiering med hjälp av identitetskort.

Som bekräftelse på din bokning får du en mobilbiljett, som du ska visa upp vid biljettkontrollen. Du ska även vara iklädd Försvarsmaktens permissionsuniform och ha med dig ditt beväringskort.

Biljetter till fjärrtrafiken −30 %

Du får 30 procent i rabatt på standardbiljetter och sparbiljetter till fjärrtrafiken när du reser på fritiden utan Försvarsmaktens permissionsuniform. Kom ihåg att visa upp ditt giltiga beväringskort vid biljettkontrollen. 

VR närtrafikens biljetter −50 %

Inom VR:s närtrafikområde får du 50 % i rabatt på enkelbiljetter när du reser på fritiden utan Försvarsmaktens permissionsuniform. Kom ihåg att visa upp ett giltigt beväringskort med VR:s identifikationskod vid biljettkontrollen. 

En beväring reser alltid förmånligt

Fritidsresor –30 % i fjärrtrafik och –50 % i närtrafik

Utresa
Retur
Passagerare

Reserätten för värnpliktiga som inte är i tjänst

I Finland gäller värnplikten män mellan 18 och 60 år som är finska medborgare. I enlighet med avtalet med Försvarsmakten har du utanför beväringstjänsten rätt att kostnadsfritt resa med våra fjärrtåg genom att visa upp

  • En inryckningsorder

  • En kallelse till frivilliga övningar som ordnas av Försvarsmakten

  • En kallelse till ett test, lämplighetstest eller en krishanteringsutbildning som ordnas av Försvarsmakten

  • Ett förordnande till en utbildning för reserven som leds av Försvarsmakten

  • Ett militärpass på hemförlovningsdagen

  • Ett förordnande till tjänstgöring under mobilisering eller ett annat förordnande från Försvarsmakten

Du kan resa gratis på en ledig sittplats i Eko-klass på våra fjärrtåg. Kom ihåg att visa upp ett dokument som bevisar din reserätt i samband med biljettkontrollen och på begäran även ett identitetsbevis.