Periodbiljett

Periodbiljetter för den som reser mycket i fjärr- och VR:s närtrafik

Ett köp, många resor

En periodbiljett är det bästa alternativet till dig som reser nästan dagligen på samma sträcka i fjärr- eller VR:s närtrafik. Ju längre perioden är, desto mer sparar du. Lämna alltså bilen hem och hoppa på tåget!

VR:s periodbiljett för närtrafiken finns nu förnyad i VR Matkalla-appen. Det lättaste sättet att köpa och resa!

Obegränsat resande långt och nära

Gör du dina arbetsresor i närtrafiken eller längre resor på fjärrtåg?

Periodbiljett för fjärrtrafik

Gäller i fjärr- och VR:s närtåg

Med fjärrtrafikens periodbiljett reser du i alla tåg – även i VR:s närtrafik – på den rutt som anges på biljetten.

 • Du kan köpa periodbiljetter för fjärrtrafiken för minst 14 och högst 365 dygn på en rutt som du väljer.

 • Du kan välja periodens begynnelsedag inom de nästa 60 dygnen

 • Du kan köpa periodbiljetten för fjärrtrafiken till Eko- eller Ekstra-klass

 • Under biljettens giltighetstid kan du resa obegränsat på den rutt och i den klass som du har valt

Köp periodbiljetten för fjärrtrafik på webbplatsen vr.fi

Periodbiljett för VR:s närtrafik

Gäller endast på VR:s närtåg

Med närtrafikens periodbiljett kan du resa endast på VR:s närtåg på den rutt som anges på biljetten.

 • Du kan köpa periodbiljetter för VR:s närtrafik för minst 14 och högst 365 dygn på en rutt som du väljer.

 • Du kan välja periodens begynnelsedag inom de nästa 60 dygnen

 • Under biljettens giltighetstid kan du resa obegränsat på den rutt som du har valt

Köp periodbiljett för VR:s närtrafik på vr.fi

En förnyad och förmånlig periodbiljett via appen VR Matkalla

En förnyad periodbiljett till VR:s närtrafik

Sådan är den förnyade periodbiljetten till VR:s närtrafik

 • Köp periodbiljetten inloggad på appen så kan du välja olika giltighetstider och förmånliga priser för din biljett

 • Du kan välja en period på 14, 30, 60, 90, 180 eller 365 dygn

 • Du kan välja att perioden börjar genast från köpstunden eller inom de nästa 6 dagarna

 • Den förnyade periodbiljetten är fortfarande personlig, så kom ihåg att ta med ett identitetsbevis på resan

 • Vi har stängt webbplatsen beta.vr.fi och VR Närtåg-appen. Om du har köpt en periodbiljett till VR:s närtrafik inloggad på webbsidan eller appen, ingen fara, den finns i VR Matkalla-appen!

Vad är VR:s närtrafik och vad är HRT-områdets trafik?

VR:s närtrafik omfattar närtågen med linjebokstav i området från Helsingfors till Lahtis och Nokia. Det är inte möjligt att resa med en biljett till närtrafiken på VR:s fjärrtåg.

Till HRT-området köps tågbiljetter enligt zon. HRT-området delas in i fyra zoner som är namngivna med bokstäverna A, B, C och D med början från Helsingfors centrum.

Läs mer

Information om periodbiljetterna